شماره :
213
چهارشنبه 1400/03/26 05:18

احسان لسانی ، محمدحسین اقلیدس

اثر رتبه سوم | مسابقه کتاب خانه عشایری

کوچنده
تعریف پروژه از ساخت یک واحد کتابخانه سیار که به عنوان یک مرکز فرهنگی موقت عشایری که به صورت مداوم در ارتباط با آن جامعه باشد، شروع می‌شود. این طرح به جای ایجاد الگوی جایگزین برای چادرهای عشایر، تلاش در بازنگری و خوانش مجدد تایپولوژی و ریخت شناسی معماری عشایر، با توجه به تمامی اصول گذشته را دارد. در قدم اول با مطالعه و بررسی در مورد تناسبات و حریم‌بندی فضاهای سیاه‌چادر و با بازخوانی و تغییر این حریم بندی‌ها، تفکیک فضایی و سلسه مراتب دسترسی را حفظ شده‌ است. طراحی کتابخانه بصورت واحدهای پیش‌ساخته ای تعریف شده است که کتاب‌ها را در خود جای داده و نیازی به خروج آرشیو وتغییر در مخزن کتابخانه در هر بار برپایی و برچیده شدن پروژه ندارد که این موضوع صرفه جویی قابل توجهی در زمان می‌کند. سقف بخش کتابخانه بصورت پیش‌فرض برای ورود نور طبیعی و تامین نور مناسب برای مطالعه و سرکلاسیون هوایی بهتر روباز و بدون سقف در نظر گرفته شده است . اما در اقلیم های سرد و کوهستانی و مرطوب آن را به پوشیده و مسقف می‌توان تغییر داد. در بخش دیگر چادر فضایی تحت عنوان فضای آزاد طراحی شده است که برای برگزاری کلاس‌های آموزشی، امکانات دولت الکترونیک، نمایش فیلم، برگزاری مناسبت‌های فرهنگی و مطالعه در نظر گرفته شده است.
سازه این واحد قابل حمل، همچون چادر‌های عشایر از ترکیب ستون و کابل برای تحمل همزمان بار فشاری و کششی طراحی شده است. شباهت این سازه با سایر چادر‌های عشایر، منجر به همخوانی با بستر طرح و نصب سریع و آسان و آشنایی مخاطبان آن با این سازه و در نتیجه پذیرش و بهره برداری بهتر از طرح می‌شود. پوشش پارچه طرح با توجه به تنوع ایلات و اقلیم قابل تغییر است و دارای قابلیت باز و بسته شدن که باعث ارتباط بصری و کاربری فضای داخل و خارج آن می‌باشد.

 

افزودن دیدگاه جدید

X