شماره :
228
شنبه 1400/03/29 12:06

لیلا محمدی فارسانی، نسرین سادات واعظی

برخی آثار برگزیده | مسابقه طراحی کتاب خانه عشایری

 

کتابخانه عشایر با هدف ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان عشایر طراحی شده و توجه اصلی طراحی حول محور فرهنگ و زیست محیط بومی عشایر بوده است. کتابخانه قابلیت حمل با ترانزیت را دارد و همچنین طرح به صورت پیوسته و یکدست طراحی شده در عین حال قابلیت تاشو دارد به اینصورت که صفحات طرح در یکدیگر ادغام میشوند و قفسه های کتابخانه نیز به صورت ریلی کنار یکدیگر جمع میشوند. قفسه های کتابخانه قابلیت نگهداری ۴۰۰۰کتاب را دارد که به منظور کاهش حجم اشغالی و جابه جایی اسان,ریلی طراحی شده است و از حجم سقف طرح نیز لوزی های اویزان شده کاسته شد تا هم نورگیری زیبایی ایجاد کند وهم نمایانگر اویزها و طرح های لوزی شکل گلیمی باشد. قفسه های کتابخانه طرح لوزی دارند که خود نمایانگر گلیم اویزان از سقف است با لوزی هایی به ابعاد ۳۰*۳۰ به عمق ۳۰ سانتی متر.به منظور ایجاد فضای نمایشی صندلی جمع شو و فضایی برای قرار گیری دیتاشو و پروژکتور تعبیه شده است. مساحت طرح در حالت باز ۵۳.۵۵مترمربع و در حالت بسته و جمع شده برابر ۲۱.۸۷۵مترمربع می باشد.علت طراحی منسجم و به هم پیوسته و متصل و تاشوی طرح جلوگیری از خرابی و گم شدگی اجزای طرح حین جابه جایی می باشد.

 

افزودن دیدگاه جدید

X