کارگاه‌ها

تجربه‌ی حضوری طراحی و ساخت دیجیتال

حوزه‌ها:

ساخت دیجیتال

طراحی و ساخت پارامتریک

سازه‌های دینامیک

طراحی و ساخت مبل‌مان

در کارگاه‌هایی که فب‌لب برگزار می‌کند، دانش‌جویان و علاقه‌مندان به ساخت دیجیتال می‌توانند در یک یا چند روز در کنار اساتید و ماشین‌هایی که برای کارگاه تدارک دیده شده، به طراحی و ساخت نمونه‌های گوناگون بپردازند. درواقع این کارگاه‌ها که عموماً به میزبانی دانش‌گاه‌ها برگزار می‌شود، یک دوره‌ی فشرده برای تبدیل ایده‌ها به نمونه‌های واقعی با ابزارهای امروزی است.