مدل‌سازی اطلاعات ساختمان

BIM

همان‌طور که اتوماسیون در متره و برآورد پروژه‌های ساختمانی در حال افزایش است، مدل‌های بیم نیاز دارند که خود را با آن‌ها تطبیق دهند، تا بتوان به این وسیله از اجزای پیچیده‌تر مدیریتی مانند مدیرت زمان (4D) و هزینه (5D) در مدل‌سازی بهره برد و این اطلاعات را با تیم پروژه در یک روی‌کرد تحویل یک‌پارچه به اشتراک گذاشت.

با همه‌ی این‌ها، بیم تنها یک نرم‌افزار یا تکنولوژی جدید نیست. این موضوع نیاز به یک روش نوین تفکر و یک روی‌کرد متفاوت به تدارکات و تحویل پروژه‌ها دارد. گذار از روی‌کردهای سنتی پروژه‌ها با بخش‌های جداگانه‌ی اطلاعاتی و تکنولوژی‌های ناهم‌خوان نرم‌افزاری به یک حالت کاملاً یک‌پارچه با پلت‌فرمی مشترک از ضروریات است. پلت‌فرمی که ذی‌نفعان پروژه بتوانند اطلاعات یک‌سانی را به کار گرفته یا به اشتراک بگذارند. مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ابزار نهایی و برآورده‌کننده‌ی این هدف است.

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) ارائه‌ای دیجیتالی از مشخصه‌های فیزیکی و عمل‌کردی یک بنا است. یک مدل بیم، منبع دانشی اشتراکی از اطلاعات بنا است است که پایه‌ای قابل اتکا را برای تصمیم‌گیری در دوره‌ی حیات پروژه فراهم می‌کند؛ این مدل از ابتدایی‌ترین مراحل طرح‌ریزی تا مرحله‌ی تخریب بنا را شامل می‌شود.

مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM) یک فرآیند هوش‌مند مبتنی بر مدل سه‌بعدی است که ابزارهایی را برای برنامه‌ریزی،‌ طراحی، ساخت و مدیریت ساختمان‌ها و زیربناها، در اختیار متخصصان معمار، مهندس و سازندگان بنا می‌گذارد.

بیم و تکنولوژی‌های متعدد مربوط به آن، فرصت‌هایی را برای پروژه فراهم می‌کنند اما در عین حال چالش‌هایی را نیز برای مدیرت پروژه به وجود می‌آورند.