نانوسکوپ AraAFM 2

نانوسکوپ AraAFM 2

 

 

این پروژه در فب‌لب طراحی و نمونه‌سازی شده. 

لابراتوآر طراحی و ساخت دیجیتال یا همان فب‌لب یک بستر نوآورانه برای تحقق ایده‌های طراحانه است . در فب‌لب دانش های مختلف  در کنار ماشین‌ها، ابزارها، مواد و مصالح و تخصص‌های حوزه‌ی ساخت گرد هم می‌آیند و مسیر تجربه را  هم‌وار می‌کنند.

  نانوسکوپ AraAFM 2
کارفرما شرکت آراپژوهش
سال ۱۳۹۶
تکنیک‌های ساخت پرینت سه‌بعدی، سی‌ان‌سی آلومینیوم، تزریق پلاستیک
مسئول تیم طراحی مصطفی آروند
نمونه‌سازی فب‌لب ایران                              
   
X