نانوسکوپ ورژن ۱

نانوسکوپ ورژن ۱

 

این پروژه در فب‌لب طراحی و نمونه‌سازی شده. 

لابراتوآر طراحی و ساخت دیجیتال یا همان فب‌لب یک بستر نوآورانه برای تحقق ایده‌های طراحانه است . در فب‌لب دانش های مختلف  در کنار ماشین‌ها، ابزارها، مواد و مصالح و تخصص‌های حوزه‌ی ساخت گرد هم می‌آیند و مسیر تجربه را  هم‌وار می‌کنند.

  نانوسکوپ
کارفرما  
سال  
تکنیک‌های ساخت  
طراحی  
نمونه‌سازی تیم فب‌لب                                
   

 

X