شیشه گری

ساخت گلدان شیشه ای با درپوش چوبی

 

شیشه گری

ساخت گلدان شیشه ای با درپوش چوبی

شیشه گری  
کارفرما حمزه فرهادی
سال ۱۴۰۰
تکنیک ساخت سی ان سی چوب، شیشه گری
تیم طراحی حمزه فرهادی
تیم اجرا محمدرضا نظری، امیرحسین انصاری، حمزه فرهادی
عکس محمد دیانتی

 

X