وحشی مهارشده

شبکه‌ای غیرقابل مهار از لوله‌های مسی که در مکعبی خیالی مهار شده است

وحشی مهارشده

شبکه‌ای غیرقابل مهار از لوله‌های مسی که در مکعبی خیالی مهار شده است

وحشيِ مهار شده نام اثری‌ طراحانه از رضا نجفیان است که در نمایش‌گاه ابژه ٢ با موضوع طراحي چراغ و نورپردازی در تاریخ هفدهم تا بيست و چهارم شهريور نودوشش در فرهنگ‌سرای نياوران ارائه شده است. طرح کانسپت اثر با پیچیدگی‌های بزرگی هم‌راه بود که در نگاه اول ساخت آن را غیرممکن می‌کرد.

پروژه در فب‌لب ایران و از مسیر توسعه‌ی طراحی ساختی با حفظ اصالت‌های کانسپت پیش رفت. بیش از ۹۰ پروفیل مسی در بیش از ۱۶۰ تقاطع با کنترل‌های دیجیتالی نصب شدند و بیش از ۱۸۰ منبع نور نقطه‌ای با شبکه‌ای پیچیده از سیم‌کشی داخلی در سر پروفیل‌های مسی روشن شدند تا وحشی ما این طور آرام مهار شود!

  وحشی مهارشده
کارفرما رضا نجفیان
سال ساخت ۱۳۹۶
طراحی و کانسپت رضا نجفیان
طراحی اجرایی و جزئیات امیرحسین انصاری
تیم اجرا امیرحسین انصاری، مصطفی عباسی، صائب کفایتی، محمدحسین کسرایی
عکس محمدحسین حمزه‌لویی، محمد دیانتی

 

X