طراحی سه‌بعدی

دپارتمان طراحی ، طراحی محصول، جزئیات، آماده‌سازی، اصلاح و بهبود فایل

طراحی سه‌بعدی

دپارتمان طراحی ، طراحی محصول، جزئیات، آماده‌سازی، اصلاح و بهبود فایل

فب‌لب (Fablab) واژه اختصاری عبارت (Fabrication Laboratory) است. این واژه به نوعی از آزمایشگاه برای بررسی، توسعه و تحقیق در موضوع طراحی و ساخت دیجیتال اطلاق می‌شود. منظور از طراحی و ساخت دیجیتال، کاربرد موثر رایانه در فرآیندهای طراحی و ساخت است و این آزمایشگاه‌ها به نوعی حلقه اتصال «جهان هنر و طراحی» با «تکنولوژی جدید» هستند.

 

 

X