کارخانه هنر، طراحی و ساخت با فراهم کردن فضاهای متنوع امکان انتخاب با توجه به نیاز و بودجه‌ی هر فرد را فراهم می کند.
عضویت در فب فکتوری به دو صورت فردی و یا گروهی امکان پذیر است که تعدادی امتیازهای متفاوت برای هر کدام از بسته های فردی یا گروهی در نظر گرفته شده است.
شما می توانید دفتر کار خصوصی برای خود و یا تیمتان اجاره کنید و یا در فضای کار اشتراکی فب فکتوری از میز کار کارگاهی و یا میزهای متنوع کارِ خانه استفاده نمایید.

 

میز کار

میزهای کار خانه مناسب‌ترین فرصت برای افرادی است که به محیط منعطف برای کار نیاز دارند.

میز کارگاهی


میزهای کار فب لب در فضایی کارگاهی امکان استفاده از ابزار و ماشین ها را فراهم کرده است.

دفتر خصوصی

 

اتاقی اختصاصی همراه میز و صندلی برای شروع کاری حرفه‌ای با کمترین هزینه در اختیار شما قرار می گیرد.

 

X