شماره مطلب:
121
یکشنبه 1400/02/12 03:35

عبدالرحمان مانیان | مدیر کارگاه کاما

گفت و گو با
در این ویدئو عبدالرحمان مانیان از تجربه‌ی راه‌اندازی یک کارگاه چوب دوست‌داشتنی به همراه همسرش می‌گوید. تجربه‌های فنی، اقتصادی و ترویجی او در این مسیر شنیدنی است.

در مجموعه «داستان ساخت» مشتاق شنیدن داستان اهالی دنیای کسب و کار در حوزه دیزاین هستیم. چالش هایی که از مرحله طراحی تا ساخت تجربه میکنند، و چالش هایی که در مسیر راه اندازی یک کسب و کار، با آن مواجه میشوند. امیدواریم که این گفت‌وگوها ضمن ایجاد فضای هم افزایی، فعالان حوزه دیزاین و ساخت را بیش از پیش با یکدیگر آشنا کند...

در این ویدئو عبدالرحمان مانیان از تجربه‌ی راه‌اندازی یک کارگاه چوب دوست‌داشتنی به همراه همسرش می‌گوید. تجربه‌های فنی، اقتصادی و ترویجی او در این مسیر شنیدنی است.

 

 

X