دفتر کار اختصاصی

به اتاق اختصاصی خودتان بروید و کار را شروع کنید.

دفتر کار اختصاصی

به اتاق اختصاصی خودتان بروید و کار را شروع کنید.

دفتر کار اختصاصی

به اتاق اختصاصی خودتان بروید و کار را شروع کنید.

در مجموعه فب‌فکتوری ما تنها امکانات اولیه کار را در اختیار شما نمی‌گذاریم بلکه ابزاری برتر در استخدام، نوآوری و ایجاد همکاری‌های جدید را در اختیار شما قرار خواهیم داد.

در حال حاضر  تعداد 4 دفتر در خانه موجود است که ما می‌توانیم به کمک طراحان و معماران فب‌فکتوری بر اساس خواسته‌ها و نیازهای شما دفتر کار مد نظرتان را برای شما طراحی کنیم.

امکانات ثابت دفاتر شامل میز کار، صندلی استاندارد جای لباس و کیف و لاکر اختصاصی است که بر اساس نیاز و تعداد افراد تیم شما تهیه خواهد شد.

شما تنها کافی است که قرارداد خود را تنظیم کنید و دیگر نگران هزینه‌های گزاف اجاره دفتر به روش‌های سنتی و یا حتی سرویس‌های جانبی مانند نظافت دفتر، برق، اینترنت، تلفن و غیره نباشید.

 

 

 

 ثبت درخواست 

X