هفته‌ی گذشته روی‌داد «معمارت‌آپ»، به سبک استارت‌آپ ویکند‌هایی که در دنیا معروف است در دانش‌گاه تهران برگزار شد. «معمارت‌آپ» به دنبال پر کردن خلئی بود که در زمینه‌ی کسب‌وکارهای نوین در حیطه‌ی طراحی و ساخت و به طور خاص معماری وجود دارد. تعداد زیادی از ایده‌هایی که نزد فعالان، دانش‌جویان و شاغلان عرصه‌ی معماری وجود دارد شاید تاکنون آن‌طور که باید و شاید عرصه‌ی ظهور نیافته‌اند و از منظر روی‌داد‌ها و فعالیت‌های استارت‌آپی، نسبت به حیطه‌های دیگر دانش کم‌تر مورد توجه قرار گرفته‌اند. مرکز معماری اسلامی حوزه‌ی هنری، این روی‌داد را طی سه روز، از ۲۴ تا ۲۶ فروردین ماه ام‌سال در دانش‌کده‌ی هنرهای زیبا برگزار کرد و از فب‌لب ایران نیز به سبب تجربه‌ی بیش از ۵ ساله‌ی خود در این عرصه، دعوت به عمل آورد. فب‌لب طی این سال‌ها مرجع و حامی تعداد زیادی از فعالان اکوسیستم طراحی و ساخت در کشور بوده است و در این روی‌داد سه روزه نیز، کارشناسان فب‌لب علاوه بر ارائه‌ی تجربیات و پیش‌نهادات برای شرکت‌کنندگان کارگاه، به عنوان منتور و داور ایده‌های پایانی حضور داشت.

در این کارگاه حدود ۶۰ شرکت‌کننده در قالب ۲۳ تیم حضور داشتند که در پایان، پس از ارائه‌ی همه‌ی ایده‌ها، سه ایده به عنوان برگزیده انتخاب شد و مورد تقدیر قرار گرفت. به نظر می‌آمد که بیش‌تر ایده‌های ارائه شده در پایان کارگاه، متمرکز بر سامانه‌های آنلاین و شیوه‌های نرم‌ کارآفرینی در حیطه‌ی معماری بودند؛ چیزی که به نظر ما مبتنی بر نقطه قوت معمارها یعنی توانایی طراحی و ساخت عینی محصولات نبود و بیش‌تر ناظر به توانایی‌های متخصصان کامپیوتری و نرم‌افزاری بود. این نکات در پایان کارگاه مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نخستین استارت‌آپ ویکند حوزه‌ی معماری، دوشنبه‌ی گذشته به پایان رسید.

فرزین خاکی

نویسنده فرزین خاکی

نوشته های بیشتر از فرزین خاکی

نظرتان را بگویید