شماره :
288
یکشنبه 1400/11/17 02:55

فب فکتوری چیست؟

[کار]خانه هنر طراحی و ساخت
خانه‌ای برای شکل‌گیری و توسعه‌ی کسب و کارهای هنر و طراحی‌

فب‌فکتوری یا [کار]خانه طراحی و ساخت، یک بستر تعاملی برای توسعه کسب و کارهایی‌ست که مبنای آن‌ها در فرآیندهای طراحی و روندهای ساختی قابل تعریف است.
این جا خانه‌ای برای شکل‌گیری و حتی توسعه‌ی کسب و کارهای هنر و طراحی‌ست.
اگر پیش خودتان فکر می‌کنید از پس راه‌اندازی یک کسب و کار هنری و طراحانه برمی‌آیید، یا دوست دارید بیش‌تر خودتان را محک بزنید، احتمالا فب‌فکتوری می‌تواند خانه دوم شما هم باشد.

افزودن دیدگاه جدید

X