شماره :
121
یکشنبه 1400/02/12 03:35

کارگاه چوب دوست‌داشتنی

گفت و گو با عبدالرحمان مانیان
در این ویدئو عبدالرحمان مانیان از تجربه‌ی راه‌اندازی یک کارگاه چوب به همراه همسرش می‌گوید.

در مجموعه «داستان ساخت» مشتاق شنیدن داستان اهالی دنیای کسب و کار در حوزه دیزاین هستیم. چالش هایی که از مرحله طراحی تا ساخت تجربه میکنند، و چالش هایی که در مسیر راه اندازی یک کسب و کار، با آن مواجه میشوند. امیدواریم که این گفت‌وگوها ضمن ایجاد فضای هم افزایی، فعالان حوزه دیزاین و ساخت را بیش از پیش با یکدیگر آشنا کند...

تجربه‌های فنی، اقتصادی و ترویجی بدالرحمان مانیان و همسرش در این مسیر راه‌اندازی کارگاه کاما شنیدنی است.

 

 

افزودن دیدگاه جدید

X