عطا داریان

علاقه‌ی به هنر و همچنین تحصیل در رشته ریاضی فیزیک در مقطع دبیرستان، من رو به سمت انتخاب رشته ی معماری سوق داد. همین شد که در رشته‌ی معماری، در دانش‌گاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز تحصیل کردم. رشته‌ی معماری برای من جذابیت‌های مختلفی داشت؛‌ اهمیت درک ابعاد مختلف انسان، سر و کار داشتن با تاریخ، هنر و فلسفه از جمله‌ی اون‌هاست. از جایی که همیشه نوآوری و تکنولوژی برای من جذاب بوده و دنیای تکنولوژی رو دنبال می‌کردم، با فب‌لب آشنا شدم و برای تجربه‌ی این فضا وآشنایی با ظرفیت‌های آینده‌ی طراحی و ساخت، به عنوان کارآموز به فب‌لب ملحق شدم.
در این مدتی که فب‌لب بودم تجربه‌های مختلفی داشتم؛ تجاربی که در دانشگاه کم‌تر امکان‌ و فرصت‌ش وجود داشت. در این مدت روی بعضی سازه‌های نوین پژوهش‌هایی انجام دادم و کمی هم تجربه‌های ساخت دیجیتال داشتم که امیدوارم روزی به محصول تبدیل بشه.