شماره :
226
شنبه 1400/03/29 11:14

فرشته مختارنژاد محمدزاده

برخی آثار برگزیده | مسابقه طراحی کتاب خانه عشایری

زندگی ساده و بی آالیش عشایر کوچ نشین و متغییر بودن مکان زندگی آنها با گذر زمان این گروه را ملزم می کند تا با معماری معاصر تطبیق پیدا کرده که ملزم به ساختار زندگی مدرن تر باشند از این رو ساختار زندگی آنها از دیر باز در نوع بناهایشان تاثیر مستقیمی داشته است، استفاده از چادر بنا ها که معماری چادری یا کششی نام دارند تفکر اینجانب را در وهله اول به کانتکست ساختارگرایانه سوق داده تا با ترکیب یک مدل سازی ساده از زندگی عشایری با سازه چادری و در عین حال تامین نیازهای امروزی با متریال های مدرن با ساختار سازه ای متحرک قیچی مانند باشد. طراحی کتابخانه یکی از عوامل موثر در فرهنگ سازی برای کتاب خوانی محسوب می شود به همین منظور طراحی فضایی، برای کتاب خواندن اعضایی از قشرهایی ایران که ثابت زندگی نمی کنند و در حال تغییر مکان می باشند از دالیل مهمی برای آفریدن چنین فضایی که حالت سیار داشته و در عین حال زمان کمی برای باز و بسته شدن را داشته و فرهنگ این قشر را در نظر بگیرد. بنابراین در وهله اول هدف: ۱. زمان کوتاه برای باز و بسته شدن ۲. متحرک بودن این مجموعه ۳. توجه به فرهنگ این قشر ۴. حمل ونقل آن پرداخته شده است. باا استفاده از سازه های قیچی مانند که در زمان بسیار کوتاهی که به آسانی باز و بسته می شود طراحی شده است درعین حال با توجه به شکل زندگی و نوع سازه های چادری عشایری کلیت طرح بر گرفته از شکل ظاهری چادرهای این قشر بوده تا خدشه ایی در شکل ظاهری زندگی آنها ایجاد نشود.با این تفاوت که سازه زیرین چادر متحرک بوده و جنس چادر با روزنه های شفاف فضای زیرین مجموعه را روشن می کند، سازه طراحی شده در طول ۱۰ درعرض۶ و ارتفاع ۵ متر می باشد که با تکرار سازه ایی که جعبه ایی به ابعاد ۱در ۱ متر با ۴عدد الستیک و یک عدد دستگیره به جهت حمل این جعبه که در عین حال کتاب ها داخل این باکس ها قرار می گیرند و نیازی به جابجایی در هنگام حرکت نبوده فقط در این جعبه بسته شده و سازه نیز روی آن نشسته و به آسانی می توان آنرا به حرکت در آورد علت مقیاس کوچک این طرح و قرار ندادن آن روی شاسی با مقیاس بزرگ حرکت عشایر از مسیرهای متفاوت می باشد. این کتابخانه با مبلمان مطابق با سازه به شکل باز و بسته شو و متحرک به مجموعه سرویس می دهد دسترسی آسان به کتاب ها در عین حال قرار گیری کتاب ها در درجای ثابت خود و عدم جابجایی آنها در تغییر مکان از طوالنی شدن زمان خودداری خواهد کردو همچنین میز و صندلی ها بعد از جمع شدن در جای مخصوص خود روی جعبه ها قرار خواهند گرفت.

 

افزودن دیدگاه جدید

X