شماره :
225
شنبه 1400/03/29 10:13

پیشوا رشیدپوری و همکاران

برخی آثار برگزیده | مسابقه طراحی کتاب خانه عشایری

اعضای تیم: پیشوا رشیدپوری، آلان بهار، نیما حمزه زاده، رحمان یوسفی 

ایده اصلی طرح برگرفته از فرم چهارطاقی است ، به گونه ای که این چهار طاقی از هر سمت گسترش یافته ‌و احجامی کشیده به فرم خطی تولید می‌کند . استفاده از این طاق ها امکان ایجاد فرم های دیگری با کاربری و عملکرد های جدید به ما می‌دهد ، مزیت این طرح استفاده از سازه های منعطف با فرم ها و حجم های گوناگون ‌‌عملکرد های گوناگون می باشد. قسمت چادری پروژه به سبب نزدیکی به فرهنگ عشایر گوناگون سراسر ایران تعبیه شده و طراحی آن بر اساس این فلسفه است : یکی از تیره های عشایری در چادرهای مخصوص به خود دارای نوعی طرح و بافت خاص هستند . این طرح و بافت منحصر به آنهاست و به نوعی شناسنامه آنها تلقی میشود ، از این رو طراحی چادر بر این اساس انجام گرفته است . این رویکرد این امکان را میدهد که از طرح ، بافت و رنگ موجود در چادر سازه در فضای کتابخانه استفاده کنیم .

 

افزودن دیدگاه جدید

X