شماره :
223
شنبه 1400/03/29 09:52

زهرا سلیمی

برخی آثار برگزیده | مسابقه طراحی کتاب خانه عشایری

مصالح بومی و معماری هماهنگ عشایری، عدم نیاز به تجهیزات مکانیکی و سنگین، عدم نیاز به نیروی ماهر جهت برپایی خیمه، عدم وجود اتصالات پیچیده و بدون نیاز به تعمیر و نگهداری خاص
قیمت تمام شده پایین، انعطاف فرمی به شکل تبدیل چهار طاقی به چند ضلعی، فضاهای کاربردی جادار و مفید از نکات مورد توجه این طرح هستند.

 

افزودن دیدگاه جدید

X