شماره :
245
دوشنبه 1400/04/7 05:17

فاطمه سادات عبیری و همکاران

برخی آثار برگزیده | مسابقه طراحی کتاب خانه عشایری

اعضای تیم: فاطمه سادات عبیری، ملیکا عسگری سرشگ، نگار ثانیان

هدف اصلی این طراحی، یجاد تعاملات فرهنگی و اجتماعی در بین افراد مختلف عشایر است. چنین مساله ای ما را به سمت فرمی انعطاف پذیر و مرکز گرا هدایت کرد که با بررسی هندسه های معماری ایرانی و با توجه به انتظار پروژه؛ توانستیم به هندسه ای دست پیدا کنیم که با تبدیل شدن به یک مدول قابلیت بسط و گسترش به صورت مرکزگرا را دارد. به این صورت که طول و زاویه یک مدول میتواند متناسب با شرایط و کاربردهای مختلف تغییر کند و ما در آخر شاهد فرم های متنوعی باشیم. تمام فضای کتابخانه همچون پازلی ست که توسط خود مردم شکل می گیرد نقش مردم و نیازهایشان، این مجموعه را به یک معماری مردمی تبدیل خواهد کرد که در پیوند با محل استقرار خود، می تواند جزئی از ذات آن محل باشد.

  

افزودن دیدگاه جدید

X