شماره :
244
دوشنبه 1400/04/7 04:41

بهاره بهزادی، زهرا اکبری، فهیمه سعیدی

برخی آثار برگزیده | مسابقه طراحی کتاب خانه عشایری

هدف اول تقویت و به کار گیری حس مشارکت
بادیدن روند زندگی عشایر و حس مشارکتی که بین آن ها بود بنابراین شد که طرحی را پیاده کنیم که در ساخت و برپایی آن همگان بتوانند کمک کنند و این همکاری بین افراد اوج بگیرد . طرز ساخت بسیار آسان و اتصالات همگی از نوع کام و زبانه هستند (راهنمای ساخت و چند مدل از نحوه ی پریایی کار به همراه قطعات به عشایر تحویل داده میشود و با استفاده از راهنما و با توجه به نیاز های آن افراد مدل مورد نظر را انتخاب و به سرعت برپا میکنند مثل چیدن یک پازل که جذابیت بالایی دارد.) 

هدف دوم متحرک بودن و قابل بازو بسته شدن 

این طرح چون جای ثابتی ندارد امکان دارد در محلی فضای زیاد و در محلی فضای کمی دراختیار داشته باشد به گونه ای طراحی شده که باتوجه به نیاز، قابلیت چیدمان به حالت گسترده یا محدود را داشته باشد. قابلیت افزایش یا کاهش فضای داخلی با حرکات صفحات پنل وجود دارد که باتوجه به تعداد و زمان مراجعه کننده را دارد(کنترل نور وارد شده،استفاده از هوای آزاد،کنترل فضای داخلی در صورت بارش باردن یا برف و...)


هدف سوم ایجاد فضایی پویا و متحرک برای جذب و افزایش اشتیاق افراد برای مراجعه بیشتر به کتابخانه

حمل و نقل
برای جابه جایی این طرح قطعات از هم جدا شده و به صورت باکس های پنل ۵ تا قطعه ای تبدیل میشود که حمل و نقل را بسیار راحت کرده و با هر وسیله نقلیه ای امکان جابه جایی قطعات را داریم این طرح قابلیت توسعه دارد و هرزمان که به فضای بیشتر یا محل نگهداری کتاب بیشتری داشته باشد این قابلیت را دارد که توسعه پیدا کند و محل های مورد نیاز را تامین کند.

 

افزودن دیدگاه جدید

X