شماره :
240
دوشنبه 1400/04/7 02:11

عبدالحمید عالی حسینی و همکاران

برخی آثار برگزیده | مسابقه طراحی کتاب خانه عشایری

اعضای تیم: عبدالحمید عالی حسینی، فاطمه صالحی، زهره علیخانی، زهرا بازیار اربابی، محمد علی ایزدی 

فرهنگ جامعه عشایری، بخشی از هویت ایران است و همواره باعث افتخار و بقای ایران و ایرانی بوده است. امروزه با افول ارزش این فرهنگ در جامعه هستیم. این طرح در راستای همخوانی و همراهی با ذات زندگی عشایر و فرهنگ آنان و با هدف ایجاد بستر برای ایفای نقش عشایر در رشد فرهنگ خودشان، توسط خودشان است. این ایده باعث حفظ غرور عشایر و پذیرش بهتر فرهنگ کتابخوانی به شکل نوین خواهد شد. بنابراین ساختار طرح ابتدا مورد بررسی قرار گرفته و پس  از آن قابلیت های ساختار برای عشایر...

 

افزودن دیدگاه جدید

X