شماره :
234
شنبه 1400/03/29 05:18

حمید اسدی، منا قرشی نژاد

برخی آثار برگزیده | مسابقه طراحی کتاب خانه عشایری

ایده اصلی ما مدول های مثلثی شکل مستقلی هستند که می توانند در هر جهت، با هر تعداد و در فرم های مختلف بر اساس نیاز در کنار یک دیگر توسعه یابند. هر مدول دارای قفسه کتاب، میز مطالعه و پریز برق و کابل شبکه است و این قابلیت چند عملکردی بودن را برای آن تامین میکند. سازه ای که پوشش سقف را نگه خواهد داشت، به نوعی یک سازه کش و بستی پس تنیده می باشد. عضو کششی از داخل تیرک های چوبی عبور کرده و زمانی که از داخل بست مشکی رنگ کشیده می شود، تیرهای چوبی در قسمت هایی که مهار خواهند شد محکم قرار خواهند گرفت. برپا نمودن این سازه نیاز به تکنسین آموزش دیده نداشته و توسط دو نفر ظرف مدت کوتاهی انجام می شود.

 

افزودن دیدگاه جدید

X