شماره :
232
شنبه 1400/03/29 03:57

غزاله علی اکبری، نوید حیاتی

برخی آثار برگزیده | مسابقه طراحی کتاب خانه عشایری

هدف این طرح ایجاد مکانی سیار با قابلیت گسترش و جمع شدن سریع به عنوان کتابخانه است که ابعادی متناسب با سیستم حمل و نقل جاده ای را دارا باشد. با در نظرگیری تمام موارد ذکر شده، دو مکعب طراحی شد که عین داشتن بالاترین حجم مفید، وزن سبکی را دارند باشند. کاربری های پیش بینی شده شامل فضای مطالعه، فضای کار اشتراکی و مطالعه جمعی فعالیت های فرهنگی، فضای آموزشی و بخش سمعی و بصری میزپیشخوان دولت الکترونیک می باشد.

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید

X