شماره :
219
پنجشنبه 1400/03/27 10:16

مژگان افشارفر و همکاران

اثر حائز تقدیر | مسابقه کتاب خانه عشایری

اعضای تیم:  مژگان افشارفر، فرناز بیات، فاطیما مفید، محمد کاظم‌زاده 

کانسپت :چادر عشایر (محل زندگی )+خطوط سایت (کوه ها)
این پروژه برگرفته از خطوط سایت و ساده زیستی زندگی عشایر بوده است که خانه های خود را با مصالح ساده ای چون چوب و پارچه در پای کوه بنا کرده اند و خطوط سایتی که خانه های عشایر در آن بنا گردیده است پروژه ما را تحت تاثیر قرار داده است. ۳ نوار مسطح به صورت جداگانه روی زمین پهن شده است . هر نوار توسط پرچ به هم متصل شده اند و تنها کافیست که در محور z شروع به تا شدن آنها کنیم تا تمامی برنامه فیزیکی خواسته شده در زیر هرکدام از این فضاها ایفای نقش کند. فضاهای منفی شکل گرفته در پروژه به ما امکان فعالیت های مختلفی را می دهد اعم از کتابخوانی در فضای باز و تدریس در هوای آزاد و ..... تمامی قفسه ها و نیمکت های به کار رفته در این پروژه امکان تا شدن و تبدیل به یک سطح شدن را داراست .

 

 

 

افزودن دیدگاه جدید

X