شماره :
214
چهارشنبه 1400/03/26 06:16

زهره نژادبیگلری

اثر حائز تقدیر | مسابقه کتاب خانه عشایری

کتابخانه در جواب به خواسته های اصلی طرح، به صورت یک کابین اصلی یا دو بازوی باز شونده طراحی شده است. طراحی سازه کتابخانه به صورت آکاردئونی است که بتواند در صورت نیاز با صرف کمترین زمان و انرژی، برای تامین فضای کالبدی تا ۵۰ مترمربع، گسترده شود و پس از جمع آوری در کنار کابین اصلی کتابخانه جمع شده و قابل حمل باشد.

 

افزودن دیدگاه جدید

X