شماره :
198
دوشنبه 1399/02/22 05:00

افتتاح یادمان شهدای پارک فناوری پردیس

«سورنا ستاری»، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در بازدید از پارک فناوری پردیس با اهدای گل به مزار شهدای گمنام پارک فناوری پردیس، المان يادمان شهداي گمنام پارک را نيز بصورت رسمي افتتاح کرد. سازه‌ی متفاوت یادمان شهدای پارک فناوری پردیس، با استفاده از ورقه‌های نازک فلزی و با اتصالات خشک به صورت تمام پیچ و مهره ساخته شده است. در طراحی این سازه تلاش بر آن بوده تا در کنار پرداخت به بستر مفهومی پروژه، تناسبی با فضای فناورانه پارک فناوری پردیس برقرار شود.

یادمان شهدای پارک فناوری پردیس به صورت رسمی افتتاح شد.

سورنا ستاری و یادمان شهدای گمنام پارک فناوری پردیس

صبح امروز «سورنا ستاری»، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری، در بازدید از پارک فناوری پردیس با اهدای گل به مزار شهدای گمنام پارک فناوری پردیس، المان يادمان شهداي گمنام پارک را نيز بصورت رسمي افتتاح کرد. سازه‌ی متفاوت یادمان شهدای پارک فناوری پردیس، با استفاده از ورقه‌های نازک فلزی و با اتصالات خشک به صورت تمام پیچ و مهره ساخته شده است. در طراحی این سازه تلاش بر آن بوده تا در کنار پرداخت به بستر مفهومی پروژه، تناسبی با فضای فناورانه پارک فناوری پردیس برقرار شود.

سورنا ستاری و یادمان شهدای گمنام پارک فناوری پردیس

اطلاعات مربوط به این پروژه را این جا ببینید: یادمان شهدای پارک فناوری پردیس

افزودن دیدگاه جدید

X