• photogrammetry human scan

اسکن سه بعدی دقیق انسان به روش فوتوگرامتری

‌‌اسکن سه بعدی انسان به روش فوتوگرامتری و تجربه سایر روش‌های اسکن سه‌بعدی از جمله خدماتی‌ست که در فب‌لب ایران ارائه می‌شود. اسکن سه‌بعدی به منظور مهندسی معکوس، مطالعه‌ی دقیق اشیاء و پدیده‌ها و نیز اسنادسازی و آرشیو دیجیتال در جهان معاصر مورد استفاده قرار دارد. اسکن سه‌بعدی در ابعاد معماری و حوزه‌های شهری از دیگر خدماتی‌ست که در فب‌لب ایران در حال ارائه و توسعه است.

در این میان اسکن سه‌بعدی رنگی و پرجزئیات از انسان ویژگی‌های منحصر به فردی دارد که آن را از سایر کاربردهای فوتوگرامتری جدا می‌کند. فوتوگرامتری از یک انسان به دلیل ماهیت متحرک و زنده‌ی افراد نیاز به روش‌های متفاوتی دارد که ما در این مطالعه به دنبال رسیدن به به‌ترین حالت بودیم. مدل‌های سه‌بعدی تولید شده از انسان‌ها غالباً برای کابردهای تزئینی و هدایا مورد استفاده قرار می‌گیرند و به همین دلیل شباهت مدل به چهره‌های اصلی و ثبت دقیق و بدون نویز جزئیات از چالش‌های پیش روی این مطالعه بوده است. آزمون انواع شیوه‌های نورپردازی و تصویربرداری در کنار تجربه‌ی نرم‌افزارهای شناخته‌شده‌ی جهانی برای ساخت مدل‌های دقیق، از جمله فعالیت‌های انجام شده در این پژوهش بوده است.

Details

Project Name
اسکن سه بعدی انسان
Client
Country
ایران
Year
2017
Manager
Team
Program Type
Material
Status
Done

Skills

۳DScaning
Fablab Iran | اسکن سه بعدی دقیق انسان به روش فوتوگرامتری | Fablab Iran
class="rtl study-template-default single single-study postid-2969 single-format-standard samba_theme samba_right_nav samba_right_align samba_responsive wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1 vc_responsive"