نمونه‌سازی سریع

کاربردها:

  • استارت اپ های محصول محور
  • خلاقان، مخترعین و صاحبان ایده
  • دانشجویان هنر
  • پژوهش گران

در کنار خدمات دستگاهی ارایه شده، فب لب به عنوان یک جامعه فعال طراحان و متخصصان، آمادگی کامل برای انجام کلیه پروژه های طراحی و ساخت نمونه در ابعاد گوناگون صنعتی و هنری را دارد. در این پروژه ها، معمولا مجموعه ای از خدمات ساهت دیجیتال در کنار دانش متخصصان و تجربه و آزمون و خطا های هدف مند، پروسه ی طراحی و ساخت را به مثابه یک امر فرآیند پذیر شکل می دهند.