فب دوره‌گرد

فب‌لب سیار در میان مردم عادی

فب دوره‌گرد

فب‌لب ایران هم از بدو تأسیس‌، بخش مهمی از فعالیت‌های‌ش را متمرکز بر ترویج ایده‌ی فب‌لب‌ها و کارگاه‌های ساخت دیجیتال برای مردم عادی کرده است. ما در این سال‌ها به طور خاص این فرصت را در قالب نمایش‌گاه‌ها و روی‌دادهای مختلف یافته‌ایم. ما دوست داریم امکاناتی را برای شهروندان عادی فراهم کنیم که بتوانند نقش مؤثری را در جریان ساخت با روی‌کرد‌ها روز دنیا ایفا کنند و از یک مصرف کننده‌ی منفعل به یک سازنده‌ی فعال تبدیل شوند.

فب دوره‌گرد یا Popup Fablab یک فب‌لب متحرک است. فب دوره‌گرد یک زیرساخت ابتدایی است که می‌توان در آن ساخت با مقیاس کوچک را تجربه کرد. ابعاد کوچک این فب‌لب‌ها به آن‌ها امکان جابه‌جایی و استقرار در هر مکانی را می‌دهد.

ایده‌ی فب دوره‌گرد این است که فب‌لب‌‌ها را به میان مردم عادی بیاورد، زمانی که مردم دست‌رسی آسانی به آن‌ها ندارند. این کارگاه‌های کوچک در پی توسعه‌ی فب‌لب‌ها به فراتر از فضاهای محدود نخبگانی و تخصصی و پیدا کردن محاطبان گسترده‌تر است. فب‌های دوره‌گرد امروز در دل پروژه یا مفهومی بزرگ‌تر به نام شهر کارگاهی یا Fab City درک می‌شوند.