پرینت سه‌بعدی دندان‌پزشکی

کاربردها: 

  • مدل های دندان پزشکی
  • راهنما های جراحی دندان
  • قالب سازی دندان مصنوعی
  • گاردهای شبانه اتودنسی

گونه ای از متریال های پرینت سه بعدی سازگار با بدن انسان هستند. این متریال ها امکان پرینت قطعات و تجهیزات مرتبط با بدن انسان را فراهم می آورند. در پرینت سه بعدی دندان پزشکی، استفاده از متریال مناسب امکان ساخت پروتز ها، قالب ها و راهنماهای دندان پزشکی و نیز در نوع شفاف آن ساخت گارد های شبانه دندان پزشکی را فراهم می آورد. اگرچه هزینه این تکنیک ها نسبت به تکنیک های استاندارد بیش تر است اما در مواردی نسبت به فرآیند های سنتی فعلی مقرون به صرفه نیز هستند. دقت این روش تا 35 میکرون خواهد بود که دقت مناسبی برای انجام امور مربوط به دندان پزشکی است.