پرینت سه‌بعدی ریخته‌گری

رزین ریخته گری یک پلیمر اکرلیک است که با روش سنتی ریخته گری متفاوت است. در روش سنتی موم در دما های پایین ذوب می شود اما این رزین به گاز تبدیل شده و هیچ اثر یا خاکستری از خود باقی نمی گذارد.

  • مدل های ریخته گری زیور آلات
  • قطعات صنعتی ظریف

پرینت سه بعدی با تکنیک SLA امکان ساخت نمونه های مناسب ریخته گری دقیق را نیز فراهم می آورد. این نمونه ها به نوعی پرینت می شوند که در فرآیند ریخته گری و پس از ذوب به خوبی از قالب خارج شده و امکان ریخته گری تمیز و دقیق را برای قطعات ظریف نظیر جواهرات و نیز قطعات حساس صنعتی فراهم می آورد.