ABS 3D printing
معرفی

در پرینت‌ سه‌بعدی با تکنیک FDM متریال‌های پلاستیکی حساس به حرارت، پس از تغییر شکل به صورت لایه لایه روی هم می‌نشینند و حجم مورد نظر را شکل می‌دهند. پرینت سه‌بعدی پلاستیک‌های سخت نظیر ABS می‌تواند برای ساخت نمونه‌های صنعتی، کارکردی و نیز احجام بزرگ با نیاز به پرداخت سطحی بسیار مناسب باشند. این روش هم‌چنین به دلیل هزینه‌های کم‌تر، از محبوب‌ترین روش‌های پرینت‌ سه‌بعدی به شمار می‌آید و در مواردی حتی برای تولید نیمه انبوه قطعات نیز مناسب خواهد بود.
* قطعات صنعتی بزرگ و کوچک
* ماکت‌های معماری
* محصولات خلاقانه
* تولیدات نیمه انبوه استارت‌آپی

قیمت
جزییات
زمان
PropertiesABS
Tensile Strength۲۷ MPa
Elongation۳.۵ - ۵۰%
Flexural Modulus۲.۱ - ۷.۶ GPa
Density۱.۰ - ۱.۴ g/cm3
Melting PointN/A (amorphous)
BiodegradableNo
Glass Transition Temperature۱۰۵ ℃
Spool Price*** (1kg, 1.75mm, black)$USD 21.99
Common ProductsLEGO, electronic housings

مزایا

  • بسیار محکم و سخت
  • مناسب برای قطعات کاربردی
  • درجه ذوب بالاتر نسبت به PLA (جهت تحمل تنش های گرمایی)
  • طول عمر بالا تر نسبت به PLA

معایب

  • ساخته شده از نقت و غیر قابل بازیافت
  • در صورت پرینت بر پد خنک تغییر فرم می دهد
  • پرینت سخت تر نسبت به PLA
  • بخارات پلاستیک ذوب شده در هنگام پرینت
  • برای استفاده با مواد غذایی مناسب نیست
نکات طراحی مدل

حداکثر ابعاد قابل پرینت

۲۵۰ × ۱۵۰ × ۱۵۵ میلیمتر

حداقل ابعاد قابل پرینت

۵ * ۵ * ۵ میلیمتر

حداقل جزییات برآمده

Z = 0.2  , Y = 0.3 میلیمتر

برای متن خوانا = ۰.۵ میلیمتر

حداقل جزییات فرورفته

Z = 0.2  , Y = 0.3 میلیمتر

برای متن خوانا = ۰.۵ میلیمتر

حداقل ضخامت جدار آزاد

۰.۷ میلیمتر

جداره آزاد جداره ایست که از تنها از یک سمت به حجم اصلی متصل است. ضخامت این جدار به ارتفاع آزاد آن ارتباط دارد و اگر این ارتفاع بیش از اندازه باشد باید ضخامت را بیش از حداقل تعریف شده در نظر گرفت زیرا احتمال شکستکی در هنگام پرداخت مدل وجود دارد.

حداقل ضخامت جداره بسته

۰.۷ میلیمتر

جدار بسته جداری که حداقل از دو سمت به مدل اصلی متصل شده باشد.

حداقل ابعاد جزییات درگیر

۰.۸ میلیمتر

حداقل ابعاد جزییات آزاد


۱ میلیمتر

زمانی ابعاد یک عنصر از دو سمت آزاد آن کمتر از طول آن باشد در این دسته قرار می گیرد. در  غیر این صورت شامل محدودیت های مدل سازی جداره آزاد خواهد بود.

حائل و پایه ها


زوایای کمتر از ۴۵ درجه می توانند بدون پایه پرینت شوند

بادخور


۰.۵ میلیمتر

میزان بادخور برای مواقعی است که دو عنصر متحرک کنار هم دارای عملکرد باشند. مانند چرخ دنده