اسکن سه‌بعدی

تصویربرداری از تمام جهات

با استفاده از دست‌گاه‌های پیش‌رفته‌ای که در این زمینه تولید شده‌اند می‌توان با سرعتی بالاتر و هزینه‌ای کم‌تر و دقتی به مراتب بیش‌تر از دیگر مدل‌های معمولی نسبت به اسکن دقیق سه‌بعدی اقدام نمود که در نهایت همین اسکن دقیق می‌تواند باعث ایجاد یک قطعه‌ی با کیفیت‌تر از قبل شود. یک فایل اسکن سه‌بعدی که توسط یک دست‌گاه اسکنر سه‌بعدی دقیق تولید شده است می‌تواند جهت کار در دست‌گاه‌های CNC و انواع پرینترهای سه‌بعدی و یا لیزر مورد استفاده قرار گیرد.از مهم‌ترین کاربردهایی این دست‌گاه می‌توان به اسکن سه‌بعدی انواع قالب‌های پلاستیکی و یا فلزی اشاره کرد، و هم‌چنین در صنایع  دیگر که دارای قطعاتی پیچیده هستند نیز می‌توان با استفاده  از این دست‌گاه‌ها روند اجرایی کار را ساده‌تر از قبل نمود.

کاربردها: مهندسی معکوس / آرشیو دیجیتال / مطالعه و تحلیل / انیمیشن و سینما / مستندسازی میراث / مستندسازی معماری

اسکن سه‌بعدی به روش فوتوگرامتری و تجربه سایر روش‌های اسکن سه‌بعدی از جمله خدماتی‌ست که در فب‌لب ایران ارائه می‌شود. اسکن سه‌بعدی به منظور مهندسی معکوس، مطالعه‌ی دقیق اشیاء و پدیده‌ها و نیز اسنادسازی و آرشیو دیجیتال در جهان معاصر مورد استفاده قرار دارد. اسکن سه‌بعدی در ابعاد معماری و حوزه‌های شهری از دیگر خدماتی‌ست که در فب‌لب ایران در حال ارائه و توسعه است.

کاربردهای مختلفی را می‌توان از استفادهٔ این تکنولوژی در بخش‌های مختلف صنعت عنوان کرد: از جمله در ساخت انواع اعضای مصنوعی و مهندسی و نمونه‌سازی و در بخش‌های کنترل کیفیت و مستندسازی مصنوعات فرهنگی نیز می‌توان از این محصول استفاده کرد. یکی از مهم‌ترین بخش‌های استفاده از اسکنر سه بعدی شاید در بخش مهندسی معکوس باشد که این روزها با کمک آن می توان بسیاری از اسباب و لوازم را دوباره‌سازی نمود.