Tough 3D printing
معرفی

اگرچه پرینت سه بعدی با استفاده از تکنیک SLA امکان تحقق ظرافت های بیحدی را فراهم می آورد اما سختی و شکنندگی متریال های استاندارد در این تکنیک مانع استفاده جدی از این تکنیک در کارکرد های مهندسی وصنعتی می شود. با استفاده از پرینت مواد خاص در این تکنیک، ظرافت مورد نظر در کنار سختی بالا به دست می آید که رفتاری شبیه به متریال ABS در ساخت قطعات صنعتی دارد. پرینت سه بعدی مهندسی با این روش به خوبی از پس ساخت قطعات صنعتی با ظرافت بالا و کارکرد در نمونه سازی های یک به یک صنعتی بر می آیند.

  • ساخت اتصالات ظریف
  • قطعات سوار شدنی
  • بدنه محصولات آی تی
  • په باد ها
قیمت
جزییات
زمان
PropertiesTough Resin
Tensile Strength - Yield۳۴.۷ MPa
Elongation at Break۴۲ %
Flexural Modulus۶۰۰ MPa
Impact Strength
Medium
Heat Deflection Temperature۴۰.۴ °C
Thermal Expansion
۱۵۹.۷ µm/m/°C

مزایا

  • بالانس بین استحکام و نرمینگی
  • مقاومت کشیدگی بالا
  • مشابه ABS

معایب

  • مناسب جزییات بسیار ظریف و جداره های نازک نیست
  • عدم مقاومت به حرارت بالا
نکات طراحی مدل

حداکثر ابعاد قابل پرینت

۱۴۵ × ۱۴۵ × ۱۷۵ میلیمتر

حداقل ابعاد قابل پرینت

۵ * ۵ * ۵ میلیمتر

حداقل جزییات برآمده

حداقل ۰.۱ میلیمتر در عرض و ارتفاع

حداقل جزییات فرورفته

حداقل ۰.۱ میلیمتر در عرض و عمق

حداقل ضخامت جدار آزاد

۰.۶ میلیمتر

جداره آزاد جداره ایست که از تنها از یک سمت به حجم اصلی متصل است. ضخامت این جدار به ارتفاع آزاد آن ارتباط دارد و اگر این ارتفاع بیش از اندازه باشد باید ضخامت را بیش از حداقل تعریف شده در نظر گرفت زیرا احتمال شکستکی در هنگام پرداخت مدل وجود دارد.

حداقل ضخامت جداره بسته

۰.۳ میلیمتر

جدار بسته جداری که حداقل از دو سمت به مدل اصلی متصل شده باشد.

حداقل ابعاد جزییات درگیر

۰.۶ میلیمتر

حداقل ابعاد جزییات آزاد

۱ میلیمتر

زمانی ابعاد یک عنصر از دو سمت آزاد آن کمتر از طول آن باشد در این دسته قرار می گیرد. در  غیر این صورت شامل محدودیت های مدل سازی جداره آزاد خواهد بود.

حفره خروج متریال

ابعاد حفره تک : ۴ میلیمتر

ابعاد چند حفره : ۲ میلیمتر

در این تکنیک احجام تو خالی پرینت می شوند. به منظور خروج رزین از داخل مدل نیاز به ایجاد حفره هایی برای خروج متریال است. این حفره ها باید دارای حداقل ابعاد تعریف شده به منظور تخلیه کامل باشند.

بادخور

۰.۰۵ میلیمتر

میزان بادخور برای مواقعی است که دو عنصر متحرک کنار هم دارای عملکرد باشند. مانند چرخ دنده