Flexible 3D printing
معرفی

پرینت سه بعدی با تکنیک SLA می تواند به کمک متریال های منعطف به محصولاتی با دقت بسیار بالا با رفتار منعطف منجر شود. این تکنیک برای ساخت نمونه های اولیه بسته بندی های صنعتی و نیز کاربرد مستقیم در نمونه سازی و تولیدات نمیه انبود نسل جدید دیوایس ها و محصولات پوشیدنی بسیار مناسب و مقرون به صرفه خواهد بود. همچنین در نمونه های صنعتی ساخت اتصالات و واسطه های منعطف به کمک این تکنیک ممکن خواهد بود.

  • نمونه سازی های پوشیدنی
  • ساختار های تغییر شکل پذیر
  • اتصالات منعطف
  • بسته بندی
قیمت
جزییات
زمان
PropertiesFlexible Resin
Tensile Strength - Yield۳.۳ MPa
Elongation at Break۶۰ %
Shore Hardness۷۵ A
Vicat Softening Temperature
۲۳۱ °C

مزایا

  • طول عمر مناسب
  • انعطاف پذیری بالا

معایب

  • مناسب قطعات با کشش زیاد نیست
  • مناسب جزییات بسیار ظریف و نازک نیست
نکات طراحی مدل

حداکثر ابعاد قابل پرینت

۱۴۵ × ۱۴۵ × ۱۷۵ میلیمتر

حداقل ابعاد قابل پرینت

۵ * ۵ * ۵ میلیمتر

حداقل جزییات برآمده

حداقل ۰.۱ میلیمتر در عرض و ارتفاع

حداقل جزییات فرورفته

حداقل ۰.۱ میلیمتر در عرض و عمق

حداقل ضخامت جدار آزاد

۰.۶ میلیمتر

جداره آزاد جداره ایست که از تنها از یک سمت به حجم اصلی متصل است. ضخامت این جدار به ارتفاع آزاد آن ارتباط دارد و اگر این ارتفاع بیش از اندازه باشد باید ضخامت را بیش از حداقل تعریف شده در نظر گرفت زیرا احتمال شکستکی در هنگام پرداخت مدل وجود دارد.

حداقل ضخامت جداره بسته

۰.۳ میلیمتر

جدار بسته جداری که حداقل از دو سمت به مدل اصلی متصل شده باشد.

حداقل ابعاد جزییات درگیر

۰.۶ میلیمتر

حداقل ابعاد جزییات آزاد

۱ میلیمتر

زمانی ابعاد یک عنصر از دو سمت آزاد آن کمتر از طول آن باشد در این دسته قرار می گیرد. در  غیر این صورت شامل محدودیت های مدل سازی جداره آزاد خواهد بود.

حفره خروج متریال

ابعاد حفره تک : ۴ میلیمتر

ابعاد چند حفره : ۲ میلیمتر

در این تکنیک احجام تو خالی پرینت می شوند. به منظور خروج رزین از داخل مدل نیاز به ایجاد حفره هایی برای خروج متریال است. این حفره ها باید دارای حداقل ابعاد تعریف شده به منظور تخلیه کامل باشند.

بادخور

۰.۰۵ میلیمتر

میزان بادخور برای مواقعی است که دو عنصر متحرک کنار هم دارای عملکرد باشند. مانند چرخ دنده