Resin 3D printing
معرفی

در پرینت سه بعدی با روش تثبیت لیزری در حوضچه رزین، لایه های تثبیت بسیار نازک خواهند بود که این مساله در کیفیت نهایی سطح و نیز جزییاتی که می تواند توسط این تکنیک پیاده سازی شود بسیار موثر است. در این روش دقت لایه ها تا ۲۵ میکرون امکان بهبود دارد و محصول نهایی از کیفیت سطحی و دقت ساخت ساخت بالایی برخوردار خواهد بود. این تکنیک برای پیاده سازی ظرافت های هنری و نیز صنعتی در ساخت نمونه های پر جزییات کارایی بالایی دارد. محصولات به دست آمده از این تکنیک پس از تثبیت نهایی رزین هایی سخت هستند که رفتاری شکننده دارند. پرینت سه بعدی در این تکنیک می تواند شفاف، مات براق و یا به رنگ های سفید، خاکستری و سیاه باشد.

  • فیگور های پر جزییات هنری
  • قطعات ظریف صنعتی
  • نمونه های اولیه جواهرات
  • ماکت ها صنعتی و هنری
قیمت
جزییات
زمان
PropertiesStandard Resin
Tensile Strength - Yield۳۸ MPa
Elongation at Break۱۲ %
Flexural Modulus۱۲۵۰ MPa
Impact Strength
Low
Heat Deflection Temperature۴۹°
BiodegradableNo

مزایا

  • دقت تا ۲۵ میکرون
  • کیفیت در محصول
  • استحکام و مقاومت کششی مناسب

معایب

  • دانش تخصصی بالاتر نسبت به تکنیک FDM
  • هزینه بالاتر نسبت به FDM
  • نیاز به پرداخت تخصصی بعد از پرینت
نکات طراحی مدل

حداکثر ابعاد قابل پرینت

۱۴۵ × ۱۴۵ × ۱۷۵ میلیمتر

حداقل ابعاد قابل پرینت

۵ * ۵ * ۵ میلیمتر

حداقل جزییات برآمده

حداقل ۰.۱ میلیمتر در عرض و ارتفاع

حداقل جزییات فرورفته

حداقل ۰.۱ میلیمتر در عرض و عمق

حداقل ضخامت جدار آزاد

۰.۶ میلیمتر

جداره آزاد جداره ایست که از تنها از یک سمت به حجم اصلی متصل است. ضخامت این جدار به ارتفاع آزاد آن ارتباط دارد و اگر این ارتفاع بیش از اندازه باشد باید ضخامت را بیش از حداقل تعریف شده در نظر گرفت زیرا احتمال شکستکی در هنگام پرداخت مدل وجود دارد.

حداقل ضخامت جداره بسته

۰.۳ میلیمتر

جدار بسته جداری که حداقل از دو سمت به مدل اصلی متصل شده باشد.

حداقل ابعاد جزییات درگیر

۰.۶ میلیمتر

حداقل ابعاد جزییات آزاد

۱ میلیمتر

زمانی ابعاد یک عنصر از دو سمت آزاد آن کمتر از طول آن باشد در این دسته قرار می گیرد. در  غیر این صورت شامل محدودیت های مدل سازی جداره آزاد خواهد بود.

حفره خروج متریال

ابعاد حفره تک : ۴ میلیمتر

ابعاد چند حفره : ۲ میلیمتر

در این تکنیک احجام تو خالی پرینت می شوند. به منظور خروج رزین از داخل مدل نیاز به ایجاد حفره هایی برای خروج متریال است. این حفره ها باید دارای حداقل ابعاد تعریف شده به منظور تخلیه کامل باشند.

بادخور

۰.۰۵ میلیمتر

میزان بادخور برای مواقعی است که دو عنصر متحرک کنار هم دارای عملکرد باشند. مانند چرخ دنده