Durable 3D printing
معرفی

قطعاتی که به صورت پرینت سه بعدی با تکنیک SLA ساخته می شوند، اگرچخ ظرافتی بسیار عالی دارند، اما عموما برای کارکرد در ساختار های صنعتی کم تر قابلیت دارند. عمده قطعات پرینت سه بعدی با این تکنیک ناکار آمد هستند. برای رفع این مشکل استفاده از متریال های خاص با ظرفیت کارکرد بالا که در عین استحکام دارای انعطاف پذیری مناسب و طول عمر باشند می تواند تواند کاربرد قطعات پرینت شده را تا حد قابل قبولی بالا ببرند. در این تکنیک ظرافت های پرینت سه بعدی مانند سایر قابلبت های تکنیک SLA تا مرز ۲۵ میکرون قابل بهبود خواهد بود.

  • محصولات مصرفی
  • قطعات تنش دار و کارکردی
  • اتصالات
قیمت
جزییات
زمان
PropertiesDurable Resin
Ultimate Tensile Strength۳۱.۸ MPa
Elongation
۴۹ %
Flexural Modulus۱۶۰ MPa
Tensile Modulus
۴۵۰ MPa

مزایا

  • مقاومت دفرمیشن بالا
  • اصطحکاک کم
  • استقامت متناسب

معایب

  • قطعات با جزییات بسیار بالا
  • مناسب محل های تحت فشار دایمی نیست
نکات طراحی مدل

حداکثر ابعاد قابل پرینت

۱۴۵ × ۱۴۵ × ۱۷۵ میلیمتر

حداقل ابعاد قابل پرینت

۵ * ۵ * ۵ میلیمتر

حداقل جزییات برآمده

حداقل ۰.۱ میلیمتر در عرض و ارتفاع

حداقل جزییات فرورفته

حداقل ۰.۱ میلیمتر در عرض و عمق

حداقل ضخامت جدار آزاد

۰.۶ میلیمتر

جداره آزاد جداره ایست که از تنها از یک سمت به حجم اصلی متصل است. ضخامت این جدار به ارتفاع آزاد آن ارتباط دارد و اگر این ارتفاع بیش از اندازه باشد باید ضخامت را بیش از حداقل تعریف شده در نظر گرفت زیرا احتمال شکستکی در هنگام پرداخت مدل وجود دارد.

حداقل ضخامت جداره بسته

۰.۳ میلیمتر

جدار بسته جداری که حداقل از دو سمت به مدل اصلی متصل شده باشد.

حداقل ابعاد جزییات درگیر

۰.۶ میلیمتر

حداقل ابعاد جزییات آزاد

۱ میلیمتر

زمانی ابعاد یک عنصر از دو سمت آزاد آن کمتر از طول آن باشد در این دسته قرار می گیرد. در  غیر این صورت شامل محدودیت های مدل سازی جداره آزاد خواهد بود.

حفره خروج متریال

ابعاد حفره تک : ۴ میلیمتر

ابعاد چند حفره : ۲ میلیمتر

در این تکنیک احجام تو خالی پرینت می شوند. به منظور خروج رزین از داخل مدل نیاز به ایجاد حفره هایی برای خروج متریال است. این حفره ها باید دارای حداقل ابعاد تعریف شده به منظور تخلیه کامل باشند.

بادخور

۰.۰۵ میلیمتر

میزان بادخور برای مواقعی است که دو عنصر متحرک کنار هم دارای عملکرد باشند. مانند چرخ دنده