[prkwp_spacer]
[prkwp_spacer size=”20″][vc_single_image image=”589″ img_size=”300×300″ alignment=”center”]
[prkwp_spacer]

معماری به عنوان یکی از شاخه های طراحی با تمرکز بر باز تعریف محیط مسکون و فضای پیرامونی ما نقش مهمی در زندگی ما دارد. فب لب در تلاش برای باز تعریف متناسب و درست این شاخه وسیع در تلاقی آن با ساخت و طراحی دیجیتال برای خود برنامه وسیع و رسالتی بزرگ در نظر دارد. گرایشی که در معماری معاصر جهان و نیز حرکت های خلاقانه معاصر بیش از یک دهه است که جای خود را پیدا کرده است.

  • طراحی معماری
  • طراحی دیجیتال و پارامتریک
  • طراحی جزییات
  • واقعیت مجازی و افزوده