• بیمارستان البرز

بیمارستان البرز

بیمارستان عمومی و ۸۰ تخت‌خوابی البرز با زیربنای ۴۰۰۰ متر مربع در سال ۹۵ طراحی شده است. در این پروژه مدلسازی معماری و سازه جهت هماهنگی بررسی تداخلات به صورت کامل انجام شده است. درک دقیق از نسبت معماری و سازه یکی از دستاورد‌های مهم بی‌آی‌ام با توجه به ال‌او‌دی ۲۰۰ در فاز طراحی شماتیک بوده است.

ویژگی‌های مدل:

  • ال‌او‌دی ۲۰۰
  • مدل‌سازی معماری و سازه
  • ساخت ۵ فمیلی اختصاصی برای پروژه
  • بررسی راحت‌تر فضاهای متنوع و پیچیده‌ی بیمارستان از طریق مدل بی‌آی‌ام
  • خروجی سریع نقشه‌های دقیق از جزء‌فضاها به کمک نرم‌افزار پارامتریک رویت
  • مدل‌سازی تمامی اجزای معماری داخلی و آماده برای متره و برآورد مصالح و تجهیزات

Details

Project Name
بیمارستان البرز
Client
شهرداری کرج
Country
ایران
Year
2018
Manager
Team
Program Type
Material
Status
Done

Skills

Fablab Iran | بیمارستان البرز | Fablab Iran
class="rtl project-template-default single single-project postid-3095 single-format-standard samba_theme samba_right_nav samba_right_align samba_responsive wpb-js-composer js-comp-ver-5.2.1 vc_responsive"