شماره مطلب:
72
چهارشنبه 1399/11/1 05:19

نقش فب‌لب بین مردم و کسب‌وکارها

گفت و گو با
محمدحسین کسرائی (هم‌بنیان‌گذار فب‌لب) در این ویدئو از ضرورت شکل‌گیری فب‌لب، کارکردهای فرهنگی و نقش آن بین مردم و کسب‌وکارها می‌گوید.

در مجموعه «داستان ساخت» مشتاق شنیدن داستان اهالی دنیای کسب و کار در حوزه دیزاین هستیم.  چالش هایی که از مرحله طراحی تا ساخت تجربه میکنند، و چالش هایی که در مسیر راه اندازی یک کسب و کار، با آن مواجه میشوند. امیدواریم که این گفت و گو ها ضمن ایجاد فضای هم افزایی، فعالان حوزه دیزاین و ساخت را بیش از پیش با یکدیگر آشنا کند... محمدحسین در این ویدئو از ضرورت شکل‌گیری فب‌لب، کارکردهای فرهنگی و نقش آن بین مردم و کسب‌وکارها می‌گوید.

 

 

X