یحیی نوریان

بنیان‌گذار و مدیرعامل
Get In Touch

یحیی نوریان، طراح معمار، پژوهش‌گر و علاقه‌مند حوزه طراحی و هنر هستم. اصل علاقه پژوهشی من در هنر و معماری، سال‌ها مباحث نظری آن بود و هست! من هنوز هم بر موضوع تاریخ هنر و تمدن، زبان‌شناسی و طراحی‌پژوهی تمرکز دارم. پژوهش‌هایی نیز در موضوع معماری اسلامی، هندسه و گره‌های اسلامی و توسعه‌های نوین آن‌ها داشته‌ام. چند سالی‌ست که نشریه‌ی اینترنتی یانون‌دیزاین در حوزه هنر و طراحی را سردبیری می‌کنم و حلقه‌های هنر را نیز تا مدت‌ها مدیریت و راه‌بری می کردم.

ما یعنی من و محمدحسین و محسن در سال ۹۴ فب‌لب ایران را تاسیس کردیم. راستش در واقع فب‌لب را از استودیوی معماری پنج‌اوهفت که با محمدحسین تاسیس کرده بودیم، به نوعی اسپین‌آف کردیم! شاید بهتر باشد بگویم اسپین‌آف شد. مساله فب‌لب آن‌قدر جذاب بود که خیلی زود از یک لابرآتوار داخلی به یک موضوع جدی در زندگی ما تبدیل شد. علاقه‌ای که به ساخت دیجیتال در من و دوستان‌م شکل گرفته ما را به پژوهش گسترده و تجربیات وسیع در این حوزه کشانده است و حالا می‌توانم بگویم یک پژوهش‌گر حوزه طراحی و ساخت دیجیتال نیز به حساب می‌آیم.

زندگی مجازی متفاوتی دارم! حدود یک دهه است که تلفن هم‌راه را کنار گذاشته‌ام و ارتباطات اینترنتی را جای‌گزین آن کرده‌ام. ترجیح‌م بر روابط نزدیک‌تر و کیفیت بالاتر در زندگی‌ست. هرچند همیشه آنلاین هستم!