فب‌لب ایران از تیمی جوان و پرانگیزه تشکیل شده است. تیم فب‌لب ایران دانش‌آموخته‌های رشته‌های معماری و طراحی صنعتی چند سال اخیر دانش‌گاه‌های هنر تهران هستند که به صورت تخصصی، طراحی و ساخت دیجیتال را نیز در منظومه علاقه‌های حرفه‌ای خود از دوران دانش‌جویی تا به حال حفظ کرده‌اند.

اگرچه تیم فب‌لب ترکیب مناسبی از طراحان حرفه‌ای، متخصصان ساخت، و آشنایان کسب و کار و تجارت است، اما فب‌لب فراخور پروژه‌ها، پژوهش‌ها و فعالیت‌های آموزشی خود، مجموعه وسیعی از طراحان و فعالان حوزه طراحی و ساخت دیجیتال را در خانواده بزرگ خود به هم‌راه دارد.

تخصص‌ها
Desginer
Fabricator
technician
Fablab-Team