• طراحی، خلاقیت و ساخت ؛ این بار با هم!
  طراحی و ساخت دیجیتال با هم‌افزایی و هم‌فکری توسعه پیدا می‌کند. ما کنار هم می‌آییم و برای صورت مساله‌های نوین هم‌فکری می‌کنیم. کارگاه‌های آموزشی، روزهای باز طراحی و ساخت دیجیتال و برنامه‌های فب کودکان هر کدام به نوعی بستر این هم‌افزایی‌ها هستند.
 • اسکن و پرینت سه‌بعدی میراث بشری
  اسکن و پرینت سه بعدی برای هنرمندان و طراحانی که می‌خواهند به دنیای دیجیتال و عصر ساخت دیجیتال وارد شوند، خیلی هیجان‌انگیز است. 
  حالا با کمک این روش‌های دیجیتال میراث کهن، آثار معماری و گنجینه‌های موزه‌های باستانی نیز می‌توانند با ما وارد عصر دیجیتال شوند.
 • فضای خلاقانه برای هم‌افزایی خلاقانه
  فب‌لب‌ها فضای تعامل هدف‌مند و خلاقانه میان طراحان، علاقه‌مندان طراحی، ماشین‌های ساخت دیجیتال و صورت‌مساله‌ها هستند.
  فب‌لب فضای مناسب برای یادگیری، پژوهش، توسعه و اشتراک‌گذاری دانش‌هاست.
  شبکه فب‌لب‌ها در همه جای جهان به واسطه ارتباط گسترده‌ای که با یک‌دیگر برقرار می‌کنند،
  سعی در راه‌بری پارادایم نوین ساخت را دارند.
 • آینده‌ی ساخت جهان
  آینده صنعت و ساخت بشر در فب‌لب‌ها تصویر می‌شود. 
  ما تغییرات بنیادینی برای جهان پیش رو متصور هستیم؛ ساخت دیجیتال در تمام صنایع  بازی را تغییر خواهد داد!
   با ایده‌ها و قدرت ماشین‌های ساخت دیجیتال، فرصت حضور شما در جهان آینده فراهم است...